Biserica Evanghelică

Construită pentru a întări poziţia saşilor în Avrig, Biserica Evanghelică datează încă din secolul al XIII-lea şi reprezintă cel mai vechi monument de arhitectură din localitate şi unul dintre cele mai vechi din judeţul Sibiu.

Biserica a fost construită în stil romanic, sub forma unei bazilici cu turn vestic, cor şi absidă centrală, fiind împodobită cu sculpturi medievale care înfăţişează lupta dintre bine şi rău, însă a trecut prin numeroase transformări de-a lungul timpului.

Construcţia suferă prima transformare în secolul al XV-lea, când sunt construite şi zidurile de fortificaţie, ca mai apoi, în secolul al XVI-lea, să fie dărâmaţi colateralii, iar biserica, astfel, capătă aspectul unei săli. Se păstrează însă clopotniţa vestică, nava centrală şi corul. Altarul în stil baroc a fost realizat în forma actuală încă din anul 1825.

Căi de acces: Str. Gheorghe Lazăr nr. 12, oraşul Avrig, jud. Sibiu

Alte obiective în Avrig