Biserica Ortodoxă Veche

Construită în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în centrul oraşului Avrig, pe locul unei biserici mai vechi (care după date neconfirmate de un izvor documentar, datează din anul 1570), biserica cu hramul „Floriile” sau „Intrarea Domnului în Ierusalim” a fost ctitorită de locuitorii Avrigului şi se remarcă din punct de vedere arhitectural prin forma de navă simplă cu zidurile groase străpunse de ferestre în stil gotic şi cu trei intrări: două dinspre sud şi una înspre vest – tehnică utilizată foarte rar. Atât frescele sale interioare, cât şi cele exterioare, lucrate de maeştrii Ionaşcu şi Pană sunt considerate a fi cele mai valoroase din Transilvania.

La ieşirea din curtea bisericii, în dreapta, se poate vedea casa memorială a marelui om de cultură, întemeietorul primei şcoli în limba română, Gheorghe Lazăr.

Căi de acces: Str. Gheorghe Lazăr nr. 1, oraşul Avrig, jud. Sibiu

Alte obiective în Avrig