Cultură și religie pe Valea Avrigului

Oraşul Avrig

Situat la Poalele Munţilor Făgăraş, pe Valea Oltului, în judeţul Sibiu, oraşul Avrig este străbătut de şoseaua naţională DN 1 şi situat în suprafaţa unui amfiteatru natural, cu altitudini cuprinse între 350 şi 2500 m. Ţinutul Avrigului a fost locuit încă din epoci preistorice, cele mai vechi descoperiri arheologice datând din epoca pietrei șlefuite (cca.... ...

Palatul de vară Brukenthal

Fosta reşedinţa de vară a baronului Samuel von Brukenthal, una dintre cele mai fascinante şi influente personalităţi transilvănene, a fost construită între anii 1780 şi 1785, reprezentând astăzi cel mai important monument al oraşului Avrig. Palatul de vară Brukenthal a fost construit după modelul Palatului Schonbrunn din Viena, la sfârşitul secolului al XVIII-lea de către... ...

Biserica Evanghelică

Construită pentru a întări poziţia saşilor în Avrig, Biserica Evanghelică datează încă din secolul al XIII-lea şi reprezintă cel mai vechi monument de arhitectură din localitate şi unul dintre cele mai vechi din judeţul Sibiu. Biserica a fost construită în stil romanic, sub forma unei bazilici cu turn vestic, cor şi absidă centrală, fiind împodobită... ...

Biserica Ortodoxă Veche

Construită în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în centrul oraşului Avrig, pe locul unei biserici mai vechi (care după date neconfirmate de un izvor documentar, datează din anul 1570), biserica cu hramul „Floriile” sau „Intrarea Domnului în Ierusalim” a fost ctitorită de locuitorii Avrigului şi se remarcă din punct de vedere arhitectural prin... ...

Muzeul Oraşului Avrig

Organizat în trei camere, Muzeul Oraşului Avrig are un caracter mixt, aici fiind expuse atât obiecte şi documente care înfăţişează aspecte legate de viaţa şi activitatea lui Gheorghe Lazăr, cât şi obiecte de artă populară, industrie casnică şi sticlărie, Avrigul fiind recunoscut pentru articolele sale din sticlă. Ulterior, a fost deschisă şi o sală de... ...