Despre Noi

Proiectul „Cultură şi religie pe Valea Avrigului” are ca obiectiv principal valorificarea şi promovarea obiectivelor turistice din zona Avrig (mai puţin cunoscute până acum).
Proiectul „Cultură şi religie pe Valea Avrigului”, este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5: „Dezvoltarea Durabilă şi Promovarea Turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3: „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea: „Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specifice”.
Obiectivul general al Programului Operaţional Regional 2007-2013 constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale durabile și echilibrate teritorial. Una dintre modalitățile de realizare a acestui obiectiv are la bază valorificarea și promovarea durabilă a patrimoniului cultural și a resurselor naturale cu potențial turistic, precum și îmbunătățirea calității infrastructurii turistice de cazare și agrement, în vederea creșterii atractivității regiunilor, dezvoltării economiilor locale și creării de noi locuri de muncă.
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar pentru Turism este Autoritatea Naţională pentru Turism prin Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism.
Contractul aferent proiectului „Cultură şi religie pe Valea Avrigului” finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, a fost semnat la data de 29.12.2011 şi s-a finalizat la data de 29.08.2013, perioada de monitorizare şi sustenabilitate fiind de 5 ani şi având ca scop valorificarea şi promovarea obiectivelor turistice din zona Avrig (mai puţin promovate până acum).
Valoarea totală a proiectului este de 934.685,62 lei. Valoarea totală eligibilă este de 739.700,50 lei, din care: 628.745,42 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 96.161,07 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, 14.794,01 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.
Obiectivul general al proiectului vizează promovarea zonei Avrigului prin creșterea circulației turistice. În vederea atingerii acestui obiectiv, proiectul îşi propune, în mod specific: valorificarea potențialului turistic oferit de patrimoniul natural, cutural și istoric; creşterea notorietăţii patrimoniului cultural religios din Avrig; îmbunătățirea gradului de competitivitate al actorilor locali (pensiuni, moteluri, cabane); includerea zonei Avrigului în circuite turistice culturale sau de agrement; creşterea atractivităţii regionale şi locale pentru populaţie.
Având în vedere obiectivele specifice ale Programului Operațional Regional, ale Axei Prioritare și ale Domeniului Major de Intervenție, precum și felul în care proiectul „Cultură şi religie pe Valea Avrigului” vine în întâmpinarea acestora, au fost identificate 2 categorii de beneficiari: direcţi şi indirecţi. Beneficiarii direcți sunt reprezentaţi de comunitatea locală, companiile locale, autoritatea publică locală care urmează proiectul de dezvoltare specifică al zonei, șomeri în căutarea uni loc de muncă, calificați sau necalificați (ghizi, translatori), persoane active în căutarea altui loc de muncă. Beneficiarii indirecți sunt reprezentaţi de agenți și operatori de turism, firme de organizări evenimente, firme specializate de training și team building, vizitatorii români aflați în trecere, structuri interesate în comercializarea produsului propriu (locuitorii zonei), autoritățile publice din localitățile învecinate.
Grupul țintă al prezentului proiect este alcătuit din: părinți cu copii la școala generală și profesori interesați de excursiile școlare, studenți ai facultăților de istorie, teologie, turism, turiști cu venituri medii spre mari, cu vârste cuprinse între 25-50 ani, din mediul urban sau rural, persoane active cu deschidere către călătorii, agenți și operatori de turism, firme de organizări evenimente, firme specializate de training și team building, vizitatorii români aflați în trecere.
Prin realizarea activităților propuse în prezentul proiect, și anume: realizarea de ghiduri turistice care vor conţine informaţii referitoare la obiectivele cultural istorice din zona Avrigului; conceperea şi realizarea prezentei pagini web cu o structură asemănătoare ghidului şi a unui cont pe un site de socializare; conceperea și realizarea unor materiale promoționale, constând în: 15.000 ghiduri turistice, 5.000 magneţi, 7.000 mouse pad-uri, 20.000 flyere, 8.000 calendare de birou, 20.000 de foi A4 – pentru inserţie ghid TV şi revistă de lifestyle; realizarea unei campanii outdoor, prin 70 de panouri ce vor promova atât produsul specific (50 de panouri), cât şi evenimentul de promovare (20 de panouri); realizarea unei campanii de informare în presă – inserţii foi A4 în ghid TV şi revistă de lifestyle prin care se va promova atât produsul specific (10.000 de foi A4), cât şi evenimentul de promovare a proiectului (10.000 de foi A4); distribuirea de materiale promoţionale cu scopul diseminării informaţiei referitoare la potenţialul turistic al zonei Avrig; organizarea evenimentui de promovare “Artă meşteşugărească, tradiţii şi muzică în Avrig” care a avut loc în Piaţa Gheorghe Lazăr din Avrig, în data de 25 August 2013 şi care a curpins o expoziţie de produse tradiţionale şi un concert în aer liber, proiectul va contribui la creşterea numărului de persoane care au fost informate despre obiectivele turistce ale zonei Avrig şi la aducerea la cunoştinţa turiştilor asupra locaţiilor mai puţin cunoscute, promovate până acum mai mult la nivel local. Totodată, proiectul va genera o creștere cu aproximativ 3% a numărului de turişti. Spunem acest lucru luând în calcul condițiile macroeconomice nefavorabile și ne bazăm ca agenții economici din zonă vor oferi mai multe facilități pentru turiști, ținând cont de aceste conjuncturi neprielnice. Odată cu creşterea circulaţiei turistice, proiectul, va crea şi deschide noi oportunităţi şi orizonturi în dezvoltarea economică locală şi regională. Creşterea economică va fi dată atât de numărul de noi locuri de muncă din zonă, cât şi de afluenţa de turişti sosiţi şi înnoptaţi cu scopul de a vizita locurile respective. Implementarea prezentului proiect poate avea ca și efect colateral o creştere a ofertei turistice de 2% din zonă, prin înfiinţarea de noi unităţi de cazare ceea ce duce implicit la o scădere a şomajului de 2% în regiune cu în următorii ani prin creearea de noi locuri de muncă.
Valorificarea atracțiilor turistice creează oportunități de creștere economică, dezvoltare socială, durabilă și echilibrată teritorial. Prin promovrea susținută a obiectivelor cultural istorice şi a ariilor naturale aferente, se dorește creșterea atractivității regionale și locale pentru turism și populație, contribuind astfel în mod semnificativ la întărirea identității regionale.