Muzeul Oraşului Avrig

Organizat în trei camere, Muzeul Oraşului Avrig are un caracter mixt, aici fiind expuse atât obiecte şi documente care înfăţişează aspecte legate de viaţa şi activitatea lui Gheorghe Lazăr, cât şi obiecte de artă populară, industrie casnică şi sticlărie, Avrigul fiind recunoscut pentru articolele sale din sticlă. Ulterior, a fost deschisă şi o sală de expoziţii, unele având un caracter permanent, altele fiind desfăşurate cu ocazia unor manifestări sau evenimente.

Prima încăpere a muzeului cuprinde o expoziţie dedicată întemeietorului şcolii în limba română, iluministul Gheorghe Lazăr. Expoziţia cuprinde: fotografii ale unor documente, ale unor clădiri în care a locuit, dar şi documente originale, cărţi şi publicaţii. În următoarea încăpere se găsesc exponate de artă populară din regiunea Avrigului, port şi obiecte de industrie casnică, iar în ce-a de-a treia încăpere este reprodus un interior specific zonei. În sala de expoziţii pot fi văzute obiecte de sticlărie realizate la Avrig, de la sfârşitul secolului al XIX-lea până în zilele noastre.

Căi de acces: Str. Gheorghe Lazăr nr. 3, oraşul Avrig, jud. Sibiu

Alte obiective în Avrig